Thủ Thuật

Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

Rate this post

Không thể thích ứng với giao diện mới của Facebook? Muốn quay lại diện mạo cũ? Hãy nhờ sự trợ giúp của tiện ích FB Purity.

Trình duyệt Chrome trên Windows

Khởi động Notepad, gõ cú pháp tương ứng với hệ điều hành bạn đang sử dụng vào hộp soạn thảo.

Windows 7 / Vista:

“% USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe” –user-agent = “Mozilla / 4.0 (tương thích; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”

Windows XP:

“% USERPROFILE% \ Local Settings \ Application Data \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe” –user-agent = “Mozilla / 4.0 (tương thích; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”

Vào menu File> Save, chọn All Files trong phần Save as type, đặt tên tùy ý với phần mở rộng .bat trong phần File name (ví dụ chrome.bat). Chọn thư mục để lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.

Đóng tất cả các cửa sổ Chrome nếu có, chạy tệp chrome.bat mới tạo. Tải xuống và cài đặt tiện ích mở rộng FB Purity cho Chrome tại đây. Xong, khởi động lại trình duyệt Chrome và đăng nhập Facebook để kiểm tra kết quả.

Trình duyệt Chrome trên Mac

Khởi động Terminal, gõ cú pháp bên dưới vào hộp nhập lệnh:
/ Applications / Google \ Chrome.app/Contents/MacOS/Google \ Chrome –user-agent = “Mozilla / 4.0 (tương thích; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)

Trình duyệt Chrome trên Linux

Khởi động Terminal, gõ cú pháp bên dưới vào hộp nhập lệnh:

/ opt / google / chrome / google-chrome –user-agent = “Mozilla / 4.0 (tương thích; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”

Trình duyệt Firefox (áp dụng chung cho Windows / Mac / Linux)

Tải xuống và cài đặt tiện ích User Agent Switcher cho trình duyệt Firefox tại đây.

Vào menu Firefox> Tiện ích bổ sung> Tiện ích mở rộng, nhấp vào nút Tùy chọn nằm bên dưới tên tiện ích User Agent Switcher.

Mở nhóm Internet Explorer, chọn Internet Explorer 7, bấm OK.

Tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung FB Purity cho Firefox tại đây.

Khởi động lại trình duyệt và vào Facebook để kiểm tra kết quả.

Trình duyệt Safari (áp dụng chung cho Windows / Mac)

Nhấp vào biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng) từ giao diện Safari chính, chọn Preferences> Advanced, đánh dấu vào ô trước tùy chọn Show Develop menu in menu bar.

Xem thêm:  Tự động khóa máy tính theo thời gian định trước

Quay lại giao diện chính, nhấn vào biểu tượng Pages (hình giấy), chọn Develop User Agent> Internet Explorer 7.0.

Tải xuống và cài đặt tiện ích FB Purity cho Safari tại đây.

Khởi động lại trình duyệt và kiểm tra kết quả.

Trình duyệt Opera (áp dụng chung cho Windows / Mac / Linux)

Nhập cú pháp opera: config # ISP | Idtrong thanh Địa chỉ của trình duyệt Opera. Tiếp tục gõ cú pháp Mozilla / 4.0 (tương thích; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) trong khung ID, nhấp vào Lưu.

Tải xuống và cài đặt tiện ích FB Purity cho Opera tại đây.

Khởi động lại trình duyệt và kiểm tra kết quả.

Tham khảo: FB Purity


Vừa rồi, bạn vừa mới đọc xong bài viết về
Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

tại Tips Tech.
Hy vọng rằng những kiến thức trong bài viết
Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

sẽ làm cho bạn để tâm hơn tới vấn đề
Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

hiện nay.
Hãy cũng với Tip Techs khám phá thêm nhiều bài viết về
Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

nhé.

Bài viết
Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

đăng bởi vào ngày 2022-08-07 02:56:49. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc bài tại Tips Tech

Nguồn: genk.vn

Xem thêm về
Vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline

#Vô #hiệu #hóa #giao #diện #Facebook #Timeline
Bạn không thể thích nghi với giao diện kiểu mới của Facebook? Bạn muốn quay trở lại giao diện cũ? Hãy nhờ sự trợ giúp của tiện ích F.B Purity.

#Vô #hiệu #hóa #giao #diện #Facebook #Timeline

Trình duyệt Chrome trên Windows
 
Khởi động Notepad, gõ cú pháp tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng vào khung soạn thảo.
 
Windows 7/Vista:
 
“%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”
 

 
Windows XP:
 
“%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”
 

 
Vào menu File > Save, chọn All Files tại mục Save as type, đặt tên tùy ý với đuôi .bat tại mục File name (VD: chrome.bat). Chọn thư mục lưu file, sau đó nhấn Save.
 

 
Đóng tất cả các cửa sổ Chrome nếu có, chạy tập tin chrome.bat vừa tạo. Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Chrome tại đây. Xong, bạn khởi động lại trình duyệt Chrome và đăng nhập Facebook để kiểm tra kết quả.
 
Trình duyệt Chrome trên Mac
 
Khởi động Terminal, gõ cú pháp bên dưới vào khung nhập lệnh:
/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
 
Trình duyệt Chrome trên Linux
 
Khởi động Terminal, gõ cú pháp bên dưới vào khung nhập lệnh:
 
/opt/google/chrome/google-chrome –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”
 
Trình duyệt Firefox (áp dụng chung cho Windows/Mac/Linux)
 
Tải và cài đặt tiện ích User Agent Switcher cho trình duyệt Firefox tại đây.
 

Xem thêm:  Một số tính năng cuộc gọi hữu ích trên iPhone

 
Vào menu Firefox > Add-ons > Extensions, nhấn nút Options nằm bên dưới tên tiện ích User Agent Switcher.
 

 
Mở nhóm Internet Explorer, chọn Internet Explorer 7, nhấn OK.
 

 
Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Firefox tại đây.
 

 
Khởi động lại trình duyệt và truy cập Facebook để kiểm tra kết quả.
 
Trình duyệt Safari (áp dụng chung cho Windows/Mac)
 
Nhấn biểu tượng Settings (hình bánh răng) từ giao diện chính của Safari, chọn Preferences > Advanced, đánh dấu trước tùy chọn Show Develop menu in menu bar.
 

 
Quay trở lại giao diện chính, bạn nhấn biểu tượng Pages (hình trang giấy), chọn Develop User Agent > Internet Explorer 7.0.
 

 
Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Safari tại đây.
 

 
Khởi động lại trình duyệt và kiểm tra kết quả.
 
Trình duyệt Opera (áp dụng chung cho Windows/Mac/Linux)
 
Gõ cú pháp opera:config#ISP|Idvào thanh Address của trình duyệt Opera. Gõ tiếp cú pháp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) vào khung ID, nhấn Save.
 

 
Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Opera tại đây.
 

 
Khởi động lại trình duyệt và kiểm tra kết quả.
 
Tham khảo: FB Purity

#Vô #hiệu #hóa #giao #diện #Facebook #Timeline
Bạn không thể thích nghi với giao diện kiểu mới của Facebook? Bạn muốn quay trở lại giao diện cũ? Hãy nhờ sự trợ giúp của tiện ích F.B Purity.

#Vô #hiệu #hóa #giao #diện #Facebook #Timeline

Trình duyệt Chrome trên Windows
 
Khởi động Notepad, gõ cú pháp tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng vào khung soạn thảo.
 
Windows 7/Vista:
 
“%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”
 

Xem thêm:  Hẹn giờ mở hàng loạt website trên Firefox

 
Windows XP:
 
“%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”
 

 
Vào menu File > Save, chọn All Files tại mục Save as type, đặt tên tùy ý với đuôi .bat tại mục File name (VD: chrome.bat). Chọn thư mục lưu file, sau đó nhấn Save.
 

 
Đóng tất cả các cửa sổ Chrome nếu có, chạy tập tin chrome.bat vừa tạo. Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Chrome tại đây. Xong, bạn khởi động lại trình duyệt Chrome và đăng nhập Facebook để kiểm tra kết quả.
 
Trình duyệt Chrome trên Mac
 
Khởi động Terminal, gõ cú pháp bên dưới vào khung nhập lệnh:
/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
 
Trình duyệt Chrome trên Linux
 
Khởi động Terminal, gõ cú pháp bên dưới vào khung nhập lệnh:
 
/opt/google/chrome/google-chrome –user-agent=”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)”
 
Trình duyệt Firefox (áp dụng chung cho Windows/Mac/Linux)
 
Tải và cài đặt tiện ích User Agent Switcher cho trình duyệt Firefox tại đây.
 

 
Vào menu Firefox > Add-ons > Extensions, nhấn nút Options nằm bên dưới tên tiện ích User Agent Switcher.
 

 
Mở nhóm Internet Explorer, chọn Internet Explorer 7, nhấn OK.
 

 
Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Firefox tại đây.
 

 
Khởi động lại trình duyệt và truy cập Facebook để kiểm tra kết quả.
 
Trình duyệt Safari (áp dụng chung cho Windows/Mac)
 
Nhấn biểu tượng Settings (hình bánh răng) từ giao diện chính của Safari, chọn Preferences > Advanced, đánh dấu trước tùy chọn Show Develop menu in menu bar.
 

 
Quay trở lại giao diện chính, bạn nhấn biểu tượng Pages (hình trang giấy), chọn Develop User Agent > Internet Explorer 7.0.
 

 
Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Safari tại đây.
 

 
Khởi động lại trình duyệt và kiểm tra kết quả.
 
Trình duyệt Opera (áp dụng chung cho Windows/Mac/Linux)
 
Gõ cú pháp opera:config#ISP|Idvào thanh Address của trình duyệt Opera. Gõ tiếp cú pháp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) vào khung ID, nhấn Save.
 

 
Tải và cài đặt tiện ích F.B Purity cho Opera tại đây.
 

 
Khởi động lại trình duyệt và kiểm tra kết quả.
 
Tham khảo: FB Purity

Trần Tiến

Tôi là một người yêu công nghệ và đã có hơn 5 năm trong việc mày mò về máy tính. Mong rằng những chia sẻ về thông tin và thủ thuật công nghệ của tôi hữu ích đối với bạn.
Back to top button