Công Nghệ

Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,…hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

Rate this post

Hiện tại, Việt Nam chưa có quy định pháp luật nào quản lý việc phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo và tài sản ảo, cũng như chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành, kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo.

Bộ Tài chính: Mua bán tiền ảo qua Binance, Coinbase, ... hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn nhiều rủi ro - Ảnh 1.

Theo Bộ Tài chính (BTC), thời gian qua, một số người dân đã làm đơn tố cáo hiện tượng lừa đảo mua bán tiền ảo. Hiện tại, Việt Nam chưa có quy định pháp luật nào quản lý việc phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo và tài sản ảo, cũng như chưa quy định một đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và kinh doanh. tiền ảo, tài sản ảo. Do đó, hoạt động mua bán, trao đổi tiền ảo được một số cá nhân tại Việt Nam thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế như Binance, Coinbase… hoặc thông qua các thỏa thuận trực tiếp tiềm ẩn. ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Trước thực trạng đó, ngày 29/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính (UBCKNN) đã có thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban, trong đó khuyến cáo các nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế có thể. lỗ vốn. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không thực hiện các hoạt động phát hành, kinh doanh, môi giới tiền ảo trái pháp luật. .

Bộ Tài chính cũng đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo theo Quyết định số 664 / QĐ-BTC ngày 24/4/2020 để nghiên cứu, đề xuất các nội dung cơ chế chính sách. quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Hiện tại, Tập đoàn đã bước đầu triển khai nghiên cứu về tài sản ảo và tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong các hoạt động quản lý, giám sát liên quan. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị được giao chủ trì Nhóm nghiên cứu cũng đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ về “Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản mật mã trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu có thể đưa ra những gợi ý ban đầu cho việc quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất Chính phủ cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng tới sự cân đối giữa mục tiêu sáng tạo, tăng trưởng kinh tế với mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh cho thị trường tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cũng như các chủ thể tham gia thị trường khác.

Xem thêm:  Facebook tròn 15 tuổi vào hôm nay, hãy cùng nhìn lại hành trình từ phòng ký túc xá Harvard cho đến rắc rối hiện tại của mạng xã hội này

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo, đồng thời tăng cường cảnh báo về rủi ro, nguy hiểm và hậu quả khi tham gia giao dịch tiền ảo. Việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo chưa được pháp luật quy định.


Vừa rồi, bạn vừa mới đọc xong bài viết về
Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,…hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

tại Tips Tech.
Hy vọng rằng những kiến thức trong bài viết
Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,…hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

sẽ làm cho bạn để tâm hơn tới vấn đề
Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,…hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

hiện nay.
Hãy cũng với Tip Techs khám phá thêm nhiều bài viết về
Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,…hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

nhé.

Bài viết
Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,…hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

đăng bởi vào ngày 2022-06-30 01:57:32. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc bài tại Tips Tech

Nguồn: genk.vn

Xem thêm về
Bộ tài chính: Mua bán tiền ảo thông qua các sàn Binance, Coinbase,...hay thỏa thuận trực tiếp đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

#Bộ #tài #chính #Mua #bán #tiền #ảo #thông #qua #các #sàn #Binance #Coinbase…hay #thỏa #thuận #trực #tiếp #đều #tiềm #ẩn #rất #nhiều #rủi
Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

#Bộ #tài #chính #Mua #bán #tiền #ảo #thông #qua #các #sàn #Binance #Coinbase…hay #thỏa #thuận #trực #tiếp #đều #tiềm #ẩn #rất #nhiều #rủi

Theo Bộ Tài chính (BTC), thời gian qua, một số người dân đã nộp đơn tố giác hiện tượng lừa đảo trong việc mua bán tiền ảo. BTC cho biết, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Do vậy, các hoạt động mua bán, trao đổi các đồng tiền ảo do một số cá nhân tại Việt Nam thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế như Binance, Coinbase… hoặc thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.Trước tình hình đó, ngày 29/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính (UBCKNN) đã có thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban, trong đó khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. UBCKNN cũng đã có công văn đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.Bộ Tài chính cũng đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo theo Quyết định số 664/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.Hiện nay, Tổ đã bước đầu triển khai công tác nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát liên quan. UBCKNN, đơn vị được giao chủ trì Tổ nghiên cứu, cũng đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ về “Xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu có thể đưa ra những đề xuất ban đầu đối với vấn đề quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa trong thị trường chứng khoán Việt Nam.Trong thời gian tới, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ về cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo trong chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng tới cân bằng giữa mục tiêu sáng tạo, tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh cho thị trường tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như các thành viên khác tham gia thị trường.Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo, đồng thời tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo chưa được pháp luật quy định.Cuộc sống ít người biết tới về ‘cha đỡ đầu’ của đồng tiền ảo Bitcoin

Xem thêm:  Giải pháp tăng tốc website thời 4.0 thay thế cho những phương pháp tối ưu thủ công

#Bộ #tài #chính #Mua #bán #tiền #ảo #thông #qua #các #sàn #Binance #Coinbase…hay #thỏa #thuận #trực #tiếp #đều #tiềm #ẩn #rất #nhiều #rủi
Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

#Bộ #tài #chính #Mua #bán #tiền #ảo #thông #qua #các #sàn #Binance #Coinbase…hay #thỏa #thuận #trực #tiếp #đều #tiềm #ẩn #rất #nhiều #rủi

Theo Bộ Tài chính (BTC), thời gian qua, một số người dân đã nộp đơn tố giác hiện tượng lừa đảo trong việc mua bán tiền ảo. BTC cho biết, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Do vậy, các hoạt động mua bán, trao đổi các đồng tiền ảo do một số cá nhân tại Việt Nam thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế như Binance, Coinbase… hoặc thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.Trước tình hình đó, ngày 29/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính (UBCKNN) đã có thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban, trong đó khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. UBCKNN cũng đã có công văn đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.Bộ Tài chính cũng đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo theo Quyết định số 664/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.Hiện nay, Tổ đã bước đầu triển khai công tác nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát liên quan. UBCKNN, đơn vị được giao chủ trì Tổ nghiên cứu, cũng đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ về “Xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu có thể đưa ra những đề xuất ban đầu đối với vấn đề quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa trong thị trường chứng khoán Việt Nam.Trong thời gian tới, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ về cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo trong chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng tới cân bằng giữa mục tiêu sáng tạo, tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh cho thị trường tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như các thành viên khác tham gia thị trường.Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo, đồng thời tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo chưa được pháp luật quy định.Cuộc sống ít người biết tới về ‘cha đỡ đầu’ của đồng tiền ảo Bitcoin

Xem thêm:  Không phải tự nhiên mà dân Hàn mê game đến thế, ngắm thử những phòng game tiêu chuẩn tại đây là hiểu ngay

Trần Tiến

Tôi là một người yêu công nghệ và đã có hơn 5 năm trong việc mày mò về máy tính. Mong rằng những chia sẻ về thông tin và thủ thuật công nghệ của tôi hữu ích đối với bạn.
Back to top button